Indien u dit bericht niet goed kunt lezen kunt u hier de webversie bekijken
Persbericht
6 maart 2014
NOC*NSF Sportdeelname Index gepresenteerd

Nederlanders zetten goede sportvoornemens om in actie

Arnhem - Nederlanders die zich hadden voorgenomen in het nieuwe jaar meer te gaan sporten, hebben hun goede plannen ook daadwerkelijk omgezet in actie. Dat blijkt uit de NOC*NSF Sportdeelname Index, die donderdag op Papendal werd gepresenteerd. Een onderdeel van de NOC*NSF Sportdeelname Index is de Achmea Sportindex 18-min. Deze laat zien wat de sportdeelname is onder schoolgaande kinderen  in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

In opdracht van NOC*NSF peilt onderzoeksbureau GfKIntomart maandelijks de sportbeoefening van een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. De NOC*NSF Sportdeelname Index is op de uitkomsten van dit periodieke onderzoek gebaseerd en combineert alle bestaande deelname cijfers tot één waarde. De basis van 100 komt overeen met het gemiddelde over 2013.

De actuele stand van de Sportdeelname index zal maandelijks worden bekendgemaakt. In januari 2014 bleek de index ten opzichte van de index van januari 2013 te zijn gestegen van 70 naar 100. Manager Sportontwikkeling van NOC*NSF Erik Lenselink: “Als we de sportdeelname van januari 2014 vergelijken met januari 2013, dan is de deelname gestegen met 4%. Dit betekent dat circa 590.000 mensen meer dan in januari 2013 minimaal één keer per week hebben gesport. Het is de volwassen doelgroep tussen de 25 en 65 jaar die significant meer gesport heeft dan normaal gesproken in januari. Opvallend hierbij is dat de stijging vooral wordt veroorzaakt doordat de sporten fitness, wielrennen, hardlopen en yoga relatief veel zijn beoefend. Je kunt hieruit opmaken dat de Nederlander zijn goede voornemens echt heeft omgezet in daden. De zachte en relatief droge januari maand heeft hier zeker aan bijgedragen.”

NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen: “De afgelopen Winterspelen in Sochi hebben laten zien dat sport een sterk bindend element is voor onze maatschappij. De prestaties van onze atleten werden massaal gevolgd en de successen zetten Nederland als niet eerder internationaal op de kaart. Maar ook op individueel niveau valt er veel te winnen met sport: het is goed voor de gezondheid, gaat obesitas tegen en bevordert de sociale cohesie. Daarom vindt NOC*NSF het zeer belangrijk dat de hele Nederlandse maatschappij, van jong tot oud, aan sport doet.” 

De NOC*NSF Sportdeelname Index is de getalsmatige weergave van de ambitie om meer mensen, vaker en actiever te laten sporten over een langere periode in hun leven.

Achmea Sportindex 18-min
De Achmea Sportindex 18-min stond in januari 2014 op 94, dat is in vergelijking met die van januari 2013 een stijging van 23 punten, maar 9 punten minder dan het gemiddelde in 2013. Ook bij de schoolgaande kinderen is de sportdeelname met ruim 3% toegenomen in vergelijking met de januari maand van een jaar geleden.

Klik hier om de Sport Almanak 2013 en maandvragen te downloaden

Klik hier om de maandmeting van januari 2014 te downloaden

Klik hier om de NOC*NSF Sportdeelname Index over 2013 te downloaden


NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.
Ons doel is te zorgen dat iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Dat doen we door voor optimale sportomstandigheden te zorgen voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen.
Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.
NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.