NOC*NSF presenteert stappenplan voor verenigingen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag

ma 13 mei 2019

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF ziet sinds februari van dit jaar een sterke stijging in het aantal signalen dat voor onderzoek bij aanklagers en onderzoekers van het Instituut voor Sport Rechtspraak is aangebracht. In het verleden waren dit er 5 per jaar, nu zijn dit er na twee maanden functioneren van het Centrum al meer dan tien. Zondag 12 mei lanceerde het CVSN een nieuw stappenplan voor preventie lokale verenigingen. Wij verzoeken je dit plan bij jouw leden onder de aandacht te brengen.

CIRKEL

Centrum Veilige Sport Nederland

Sinds februari jl. is het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF actief. Er wordt gewerkt met casemanagers die de voortgang van een melding actief volgen met slachtoffers en bestuurders contact te houden en te vragen of zij hulp nodig hebben. Deze proactieve werkwijze leidt nu al tot meer bij het Instituut Sport Rechtspraak aangebrachte zaken. Meer dan tien in de afgelopen twee maanden tegenover gemiddeld vijf per jaar in de afgelopen jaren. Deze cijfers zijn op 12 mei door Gerard Dielessen toegelicht tijdens het Framed Festival op Papendal.

Stappenplan preventie voor sportverenigingen

Op zondag 12 mei heeft NOC*NSF op Papendal het stappenplan voor preventiebeleid voor verenigingen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst georganiseerd met en door Renald Majoor van De Stilte Verbroken, in samenwerking met NOC*NSF, de gemeente Arnhem en Papendal.

Met dit stappenplan, ontwikkeld door Rutgers in samenspraak met vele sportorganisaties, kunnen sportverenigingen stapsgewijs praktische maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen. In de komende weken wordt dit stappenplan onder de aandacht gebracht van de sportverenigingen, gemeenten, GGD’s en andere organisaties die een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van lokale sportverenigingen.

Wij roepen sportbonden op dit stappenplan onder de aandacht te brengen van hun leden. Hier is een standaard bericht voor ontwikkeld welke sportbonden kunnen aanpassen zodat dit aansluit bij hun specifieke achterban.

Zowel het Centrum Veilige Sport Nederland als het stappenplan preventie voor sportverenigingen zijn het resultaat van de implementatie van de aanbevelingen van commissie de Vries.