Indien u dit bericht niet goed kunt lezen, kunt u hier de webversie bekijken
Persbericht
Arnhem, 17 april 2014
NOC*NSF, Atletencommissie en NL Sporter onderzoeken behoefte aan overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters
NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter doen gezamenlijk onderzoek naar de behoefte aan een overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters.
Om de behoefte van topsporters goed in kaart te brengen is aan Nederlandse topsporters een enquête verzonden met daarin onder andere vragen over hun persoonlijke financiële situatie en financiële planning. Genoemde organisaties peilen met enige regelmaat de mening van sporters.


Overbruggingsregeling
Voor iedere topsporter komt het moment dat hij of zij stopt met de topsport en begint aan een maatschappelijke carrière. Regelmatig blijkt dat deze omschakeling ondanks programma’s als Goud op Werkvloer, niet gemakkelijk is. Mogelijk is de opleiding verouderd of is het lastig om pas op relatief late leeftijd op de arbeidsmarkt te komen. Bovendien hebben topsporters tijd nodig om af te trainen en de topsportcarrière af te sluiten.
NOC*NSF, Atletencommissie en NL-sporter hebben de indruk dat topsporters tijdens hun sportcarrière te weinig geld opzij kunnen zetten om de overbruggingsperiode die bijna altijd nodig blijkt te zijn, goed door te komen. En dat is jammer, want tijdens die overbruggingsperiode wordt de basis gelegd voor een tweede, dit keer maatschappelijke carrière.

Pensioen
Waar een overbruggingsregeling geldt voor de periode direct na afloop van de sportcarrière, zijn er in Nederland pensioenregelingen voor de periode na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. Hoe eerder je begint met het opbouwen van zo’n pensioenregeling, hoe beter dit is voor een toereikend pensioen.
Veel topsporters hebben geen pensioenregeling waar al in gespaard wordt waardoor de pensioenopbouw voor hen vaak na de topsportcarrière pas begint.

Enquête
Om de mogelijkheden voor overbruggings- en pensioenregelingen voor de Nederlandse topsporters te kunnen onderzoeken is het van belang te weten hoe groot de behoeft aan dergelijke regelingen is en is meer inzicht nodig in bepaalde kengetallen om zo een goed beeld te krijgen van bepaalde (on)mogelijkheden. Vandaar de enquête die aan een groep van circa 1250 topsporters is gezonden. NOC*NSF, Atletencommissie en NL-sporter verwachten dat uiterlijk in de week van 5 mei de enquêtes binnen zijn. De uitkomsten zullen worden gebruikt in het verdere onderzoek naar en gesprekken over mogelijkheden voor overbruggings- en pensioenregelingen voor topsporters.

Athlete services
Het Ministerie van VWS, NOC*NSF en haar Partners In Sport bieden topsporters in aanvulling op de ondersteuning door hun sportbond, bonds- en privé sponsoren, diverse financiële en materiële voorzieningen aan. Voorbeelden zijn het stipendium, een kostenvergoeding voor gemaakte topsportkosten, vervoersvoorzieningen, de ziektekosten- en een arbeidsongeschiktheidsverzekering, en loopbaanbegeleiding. Deze voorzieningen zijn afhankelijk van de status van de topsporter en van het topsportprogramma.

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.
Ons doel is te zorgen dat iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Dat doen we door voor optimale sportomstandigheden te zorgen voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen.
Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.
NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.